Avgifter


Alla betalningar sker till bankgironummer 567-6598. Ange betalningsreferens (fyra siffror) i samband med betalning.Anmälningsavgift

För att delta i laxacupen erläggs en anmälningsavgift om 2 200 kr/lag. När ni anmäler ert lag online finner ni också era avgifter som ska betalas. Anmälningsavgiften ska vara inbetald 20 dagar efter anmälan. Anmälan betraktas inte som giltlig förrän anmälningsavgiften är betald.

Deltagaravgift

För lag som väljer att bo i vår logi ska det erläggas en kostnad på 1 450 kr/person (gäller både spelare och ledare). I priset ingår logi och mat enligt matsedel. Ni anmäler hur många som ska övernatta (deltagarkort) på er lagsida.

Extra natt (deltagaravgift)

De första matcherna på torsdagen spelas från 8.00 och för de som vill anlända dagen innan (onsdag) finns den möjligheten. Kostnaden är då 250 kr/person och då ingår logi och frukost på torsdag morgon (obs middag onsdag kväll bokas separat).

Rabatter
  • 5:e laget gratis! (återbetalas efter turneringen) - gäller t.o.m. anmälan stänger


Övrigt
All betalning sker till bankgiro 567-6598. Ange betalningsreferens (4 siffror) i samband med betalning.

Inga återbetalningar sker efter den 9 juli utan läkarintyg. Dock full återbetalning av deltagaravgifter vid inställt evenemang.

Alla kringbokningar så som t-shirt, måltidsbokningar m.m. ska vara anmält innan den 9 juli.